Nettsiden vil framover være funksjonell, men kommer ikke til å oppdateres!

Arrow up
Arrow down

Gjesteleilighet

Juni 2024
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vis hendelser fra alle kategorier


 

Regler for gjesteleiligheten

1. Hvem kan søke

Gjesteleiligheten er eiernes felleseie og kan disponeres av eiere/leietagere i Sundstredet Boligsameie.


2. Bestilling av gjesteleiligheten

Henvendelser rettes til rett person i styret; Se Styre og stell
Leieprisen er fastsatt av styret til kr. 150,- pr. døgn som betales kontant ved tildeling.

Ved jul, nyttår og påskehelger må leietagere som disponerte gjesteleiligheten forrige tilsvarende høytid vike hvis flere ønsker å leie for samme periode.
Søknadsfrist: Jul og nyttår innen 1. november. Påske 7 uker før påske.

Dersom flere leietagere ønsker leiligheten for samme tidsrom foretas det loddtrekning.


3. Avbestilling

Ved avbestilling kortere enn en uke før leietidens start svarer leietaker allikevel for leietidens leie. Dersom det skulle komme inn andre leietagere vil tilsvarende leie tilbakebetales den opprinnelige leietager.


4. Leietakers ansvar

Leietagere er ansvarlig for rengjøring og skal sørge for at dette skjer umiddelbart etter at leieforholdet er opphørt. Senest kl. 14.00 på avreisedagen.
Leiligheten skal leveres tilbake i samme stand som den ble mottatt. Det er ikke tillatt å klistre eller henge noe opp som påfører leiligheten sår eller skade. For skade på innbo eller leiligheten belastes leietaker for reparasjonene.


5. Leieperiodens lengde

Langtidsleie kan avtales.


6. Husholdsregler

Det er de samme husholdsregler som gjelder for gjesteleiligheten som for hele sameiet.

Regler og priser kan revideres av styret ved behov.