Nettsiden vil framover være funksjonell, men kommer ikke til å oppdateres!

Arrow up
Arrow down
Sameiestyret består av styreleder samt fire styremedlemmer og velges av sameiermøtet. Styrets leder velges særskilt.

Carsten Vogt

Styreleder
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  Mobil: 98207273
Har ansvaret for styrets samhandling og er ansvarlig for innkalling, saksliste, årsberetning og koordinering i styret. Påse at husordensregler blir fulgt av beboerne. Har dessuten ansvaret for eksterne kontakter og for å ivareta sameiets interesser. Eksempler på dette er kommunen, andre sameier/borettslag, o.a.. Hovedregelen er at det er lederen som uttaler seg på sameiets vegne. I tillegg skal leder fordele oppgaver der det ikke er avklart.

 

Arve Torum

Økonomiansvarlig. leilighet 125
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  Mobil: 91731662
Holder kontakt med regnskapsfører. Setter opp forslag til budsjett. (Sammen med regnskapsfører). Holder styret løpende orientert om inntekts- og kostnadsutviklingen. Er ansvarlig, sammen med leder, for å overvåke felleskostnader for sameiet og har fullmakt til å iverksette tiltak for redusere kostnadene. Er ansvarlig, i sammen med sekretæren, for utleie av gjesteleilighet.

Grethe Johannessen

Sekretær og informasjonsansvarlig. leilighet 122
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  Mobil  90747357
Ansvarlig for protokoll/referat fra sameiets møter. Sammen med leder, ansvarlig for korrespondanse av generell art fra sameiet. Ansvarlig for informasjon til sameiets beboere, så som oppslag, informasjonsskriv/folder. Har ansvaret sammen med nestleder for våre sosiale arrangementer, så som bryggefest, julebord, tenning av julegran og lignende. Er ansvarlig, sammen med Økonomiansvarlige, for utleie av gjesteleilighet.

Inge Hoff

Bygningsansvarlig/Nestleder leilighet 243
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  Mobil: 90730554
Har ansvaret for å følge opp bygningsmessige kontroller og vedlikehold. Herunder å ha et spesielt oppsyn med vannlekkasjer og vanninntrenging. Videre, påse at heiser, dører og låser virker slik de skal. Ta initiativ til nødvendig vedlikehold og dugnad når dette er påkrevet, i samarbeid med vedkommende som er ansvarlig for fellesarealene. Målsettingen er at sameiets bygningsmasse og uteareal skal ha en god standard.

Nestlederen skal lede møtene når lederen er fraværende. Likeledes skal vedkommende, sammen med sekretæren, ha ansvaret for de sosiale arrangementene som arrangeres av sameiet.

Natalja Lindal

Fellesarealansvarlig. leilighet 324
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   Mobil: 90616346
Har ansvaret for våre fellesareal som garasjeanlegg, sykkelbod, søppelrom, gjesteparkeringsplasser og beplantning. Påse at regler for disse arealene blir overholdt. Skal ta de nødvendige skritt slik at beboere og utenforstående følger vedtatte regler og vedtak for disponering av disse områdene. Likeledes ansvaret for at redskapsbod holdes ryddig og i orden. Påse at inngangspartiet er i orden med hensyn til beplantning og renhold. Sammen med bygningsansvarlig, koordinerer dugnad. Har ansvaret for oppfølging av innkjøpte tjenester, herunder rengjøring, vindusvask og vaktmester. Påse at oppdragene utføres etter gjeldende avtale og spesifikasjon

Gjesteleiligheten

Reservasjoner gjøres til Grethe Johannessen, mobil 90747357
I hennes fravær til Arve Torum, mobil 91731662


Skriftlig kontakt med styret

Benytt postkasse nr 100
Eller E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.