Nettsiden vil framover være funksjonell, men kommer ikke til å oppdateres!

Arrow up
Arrow down

Varmeanlegg- Vedlikehold

MIDLERTIDIG STENGING AV VARME I GULV

TIRSDAG 3/11-15

Det er planlagt vedlikehold / utbedring av varmeanlegget tirsdag 3/11-15. Dette vil medføre at det i noen timer kan være dårlig tilførsel av varme til gulvene.

Denne jobben utføres for å forbedre kvaliteten på vannet som sirkulerer i varmeanlegget. På sikt vil det føre til bedre kvalitet på varmen som tilføres hver enkelt leilighet.

Det er forventet forholdsvis høy utetemperatur, slik at en stans i varmetilførselen ikke vil ha stor påvirkning på innetemperaturen i leiligheten, men gulvene vil kunne bli kalde i en periode.

Det er forbehold om uforutsett forhindring fra rørlegger.

STYRET